Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU
ПОКАНА

ПОКАНА  

Обучително събитие за съществуващи компании на тема:

„Предоставяне на информация за България относно законодателната рамка относно стартиращия и вече работещ бизнес в приоритетните сектори"