Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU
ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че във връзка с приключване изпълнението на проект „Support for cooperation and development“, SCD_627, селектиран в рамките на Програма „Интеррег V-A Гърция - България“ 2014-2020 и съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, сдружение „Мечи Чал - Рожен“, България, в качеството си на Водещ бенефициент по проекта организира заключителна пресконференция.

Събитието ще се проведе на 08.04.2023 г. от 13:00 ч. в Зала 2 на ул. „Тодор Александров“ №23 в Благоевград.

Ще бъде представена информация за Програмата, проекта, неговите цели, дейности и индикатори, както и постигнатото в периода на изпълнението му.

Проектът се изпълнява в партньорство между:

  1. Водещ партньор „Мечи Чал - Рожен“, България, Благоевград;
  2. Партньор 2 - Тракийски университет „Демокрит“ – Ксанти, Гърция;
  3. Партньор 3 - Професионална и занаятчийска камара на Родопи, Гърция.

Очакваме Ви!