Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU
ПОКАНА ЗА ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че във връзка с приключване изпълнението на проект „Support for cooperation and development“, SCD_627, селектиран в рамките на Програма „Интеррег V-A Гърция - България“ 2014-2020 и съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, сдружение „Мечи Чал - Рожен“, България, в качеството си на Водещ бенефициент по проекта организира заключителна пресконференция.

Събитието ще се проведе на 24.04.2023 г. от 18:00 ч. в Камара на професионалистите и занаятчиите Родопи, Комотини, Гърция.

Ще бъде представена информация за Програмата, проекта, неговите цели, дейности и индикатори, както и постигнатото в периода на изпълнението му.

Проектът се изпълнява в партньорство между:

  1. Водещ партньор „Мечи Чал - Рожен“, България, Благоевград;
  2. Партньор 2 - Тракийски университет „Демокрит“ – Ксанти, Гърция;
  3. Партньор 3 – Камарата на професионалистите и занаятчиите Родопи, Гърция.

Очакваме Ви!