Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU


ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТ  1: УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТИ


ДЕЙНОСТ  2: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ


ДЕЙНОСТ 3: СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА


Поддейност 3.1.1.  Разработване на онлайн платформа

Функционалната  онлайн платформа ще бъде основен източник на информация за предприемачите в трансграничния регион, ще служи за свързване на представителите на целевата група и информацията, която предоставя ще подпомогне стартирането на устойчив нов бизнес от нови предприемачи.

Поддейност 3.1.2. Провеждане на проучване, събиране на база данни и анализ на информацията за трудности, предизвикателства и възможности пред МСП в трансграничния регион, публикувано в онлайн платформата в 8 направления:

- Условия, трудности и пречки за получаване на финансиране (особено за 7-те приоритетни сектора);

- Ограничен достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау - представяне на хартиен или аудио или видео запис от успешни предприемачи;

- Осигуряване на пълен достъп на предприемачите до обща информация и контакти на служби, администрации, инспекции и др. на територията на трансграничната зона за приоритетните сектори;

- Предоставяне на информация за България и Гърция относно законодателната рамка относно стартиращи и вече действащи предприятия в приоритетните сектори;

- Предоставяне на информация за увеличаване на достъпа до спомагателни услуги за разработване на конкурентни продукти;

- Предоставяне на ноу-хау за спестяване на разходи - Образователни материали; анализи, стратегии; учебни материали за енергийна ефективност, достъпност, повторна употреба, представяне на алтернативи и др.;

- Предоставяне на знания за подобряване на човешкото развитие и работа в екип - видео и аудио записи на треньори и мотиватори; личностно развитие, мотивация и коучинг/наставничество;

- Предоставяне на поддръжка за стартиращи фирми - съдържание за интернет модул.

 

ДЕЙНОСТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ

 

Обучителни събития за съществуващи компании

- Организиране на 15 събития на територията на Гърция и 15 събития на територията на България;

Обучителни събития за стартиращи компании

- Организиране на 15 събития на територията на Гърция и 15 събития на територията на България;

Реклама и популяризиране на обучителни събития

 

ДЕЙНОСТ 5: РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, ОФИС И АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА - АСАНСЬОР ЗА ХОРА С ИНВАЛИДИ


- Разходи за командировки, офис оборудване и обзавеждане за бенефициентите по проекта, административни разходи;

- Монтаж на асансьор за хора в неравностойно положение в сградата на Партньор 3.