Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU

ЦЕЛИ


Основна цел:

Общата цел на проекта е да предостави информация в много аспекти, които отговарят на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в трансграничния район, да засили факторите, влияещи на предприемаческия успех, да стимулира оцеляването на бизнеса и да насърчава предприемаческата култура, включително създаването на нови бизнеси и стартиране на нови компании (start-up). Ще бъде представена информация, която ще бъде полезна за всякакъв вид бизнес, фокусирана върху приоритетните сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали - технологии, Текстилна индустрия.


Специфични цели:

  • Подобряване на условията, премахване на трудният достъп до информация и пречките пред МСП от приоритетните сектори в трансграничния район;
  • Повишаване на достъпа до финансиране;
  • Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау;
  • Осигуряване на пълен набор от административна информация за стартиране на нови компании и развитието на съществуващите предприемачи;
  • Предоставяне на информация относно законодателната рамка относно стартиращия и вече работещ бизнес;
  • Увеличаване достъпа до спомагателни услуги за разработване на конукрентни продукти;
  • Предоставяне на ноу-хау за спестяване на разходи;
  • Увеличаване на устойчивото развитие на предприемачите в трансграничния район чрез предоставяне на образователни материали, анализи, стратегии, методи за прилагане на енергийна ефективност, енергоспестяващи материали, достъпност, повторна употреба, предоставяне на алтернативи и др.;
  • Предоставяне на знания за подобряване на човешките ресурси и работа в екип;
  • Предоставяне на поддръжка за стартиращи фирми.