Flag_of_Europe
logo_interreg
EU EU EU
Целевите групи, които ще се възползват от резултатите от проекта са съществуващи и нови предприемачи, работещи в райони с ниски нива на подкрепа, както и компании, които търсят партньори в същата област. Чрез представяне на информацията в онлайн платформата по достъпен начин, нашата цел е тя да бъде използвана от широката публика без ограничения, което да привлича и подкрепя млади предприемачи, жени предприемачи и други групи, считани за неравностойни в предприемаческата сфера.